Överlämning

Överlämning från Anette till nya kassören Lotta. Tack igen för en mycket fin insats Anette & välkommen i styrelsen Lotta!

Stackars pelarborrmaskinen har inte fåt sin motor idag heller. I morgon skall den komma!

Avbrottet har gjort att det blivit lite annat gjort som släpat efter. ”Inget ont som inte har något gott med sig.” Men nu vill vi verkligen ha motorn på plats igen!

Liked it? Take a second to support Pia Lindberg on Patreon!
Become a patron at Patreon!
Kommentarer inaktiverade för Överlämning