Mineralsamlingen, nu på Föreningarnas Hus i Lönsboda

En av Europas största samlingar av mineral och fossil har samlats in av Hans Eric Frodig, Eric Frodig från Älmhult och Karl-Heins Fischer från Hamburg. Samlingen placerades hos oss i Sliperiet Gylsboda. Dock kom den inte riktigt till sin rätt, den behövde mer utrymme. Vi är nu glada att istället kunna visa alla vackra mineral som finns och ett stort antal fantastiska fossil på Föreningarnas Hus i Lönsboda. LGIF upplåter generöst hem ovanvåningen på huset till Mineral-fossilmuseumet. Välkomna att botanisera bland alla de olika mineralerna och låt fantasin ta er tillbaka till när fossilerna först bildades. Huset ligger bakom Coop i Lönsboda, gamla Bergmans Möbler, nu second hand på våning 1 & 2, mineralmuseum våning 3.

Samlingen fick sin plats i Orangeriet på Möckelnsnäs Herrgård där ett kunskapecenter skulle byggas upp. Under pompa & ståt invigdes samlingen av kung Carl XVI Gustaf som uppskattade samlingen mycket. Hela Hans Majestät Konungens program för dagen fick läggas om, eftersom han ville ha mer tid för att titta runt på den fantastiska samlingen. 

Samlingen placerad i Sliperiet.
Nya minera- fossilmuseet på LGIF´s Föreningarnas Hus i Lönsboda.

När det inte blev som planerat med kunskapscenter på Möckelnsnäs tvingades samlarna packa ner samlingen och sätta den för förvaring i en av Gemla möblers lokaler i Diö. Där stod den sorgligt övergiven och nedpackad i flera år innan en av entusiasterna Lars Nexe läste ett reportage om det projekt vi arbetade med i Sliperiet Gylsboda. Nexe kontaktade oss och kom tillsammans med Frodig på ett besök. Detta var tidigt under vårt projekt, så det var modigt av samlarna att lita på vår vision om Sliperiet som då mest såg ut som ett sedan länge övergivet ruckel. Vi var alla glada över det fina resultat det blev i Gylsboda, men nu är kommer det verkligen till sin rätt efter ännu en flytt. Geologer har upptäckt samlingen och kommer ibland i hela busslaster för att spendera timmar med att titta på alla de olika fynden som presenteras med fyndplats och allt. 

Lite fakta från samlarna:

Om vi antar jordens hela ålder är 24 timmar (oo.oo på natten) så bildas diabasen klockan 22.30 (250-300 miljoner år sedan). Berggrunden var då redan mer än 1800 miljoner år gammal. Granitberggrunden omger den spricka som fylldes av diabas. De äldsta bergarterna har hittats på Grönland, 3800 miljoner år gamla. I Lappland har 2800-2900 år gammal förgnejsad granit hittats.

geologi

De mellansvenska järnmalmerna är 2000 miljoner år gamla. Lika gammal är marmorn.

Man känner idag till cirka 3000 olika mineral.

Fältspat svarar för hälften av jordskorpans sammansättning. Lägger man till glimmer och kvarts så når man 90 %. Ett 20-tal mineral svarar för 99 % av skorpans innehåll.

Långban i Värmland har 250 mineral, Harstigen 100, Bolidengruvan vid Skellefteå 77 mineral och Varuträsk 49 mineral. Langesundsfjorden i södra Norge har 150 mineral och Vietaniemi 80 olika mineral.

Nio grundämnen: syre, kisel, aluminium, järn, kalcium, natrium, kalium, magnesium och titan svarar för nittio % av jordskorpans sammansättning.

Många mineral bildar vackra kristaller och är därför åtråvärda av samlare.

Metallerna är också speciella och då främst de så kallade ädla metallerna.

TALK                                 1                    REPAS AV FINGERNAGEL

GIPS                                   2                    SVÅRT REPA MED FINGERNAGEL

KALCIT                             3                    REPAS MED KOPPARMYNT

FLUORIT                          4                    REPAR KOPPARMYNT MEN EJ GLAS

APATIT                             5                    GLAS OCH APATIT REPAR VARANDRA

FÄLTSPAT                        6                    REPAS AV KNIVBLAD

KVARTS                           7                    REPAS EJ AV KNIV

TOPAS                               8                    REPAR KVARTS

KORUND                          9                    REPAR TOPAS

DIAMANT                        10                  REPAR ALLA ANDRA MINERAL

Geologhammare och skyddsglasögon är viktig utrustning för mineralsamlaren.

De olika mineralerna bildar bergarter som får mycket olika egenskaper och utseenden beroende på sammansättningen av mineral.

Precis som när man bakar sockerkaka är resultatet beroende av: innehåll, temperatur, tryck och tid.

Om vi föreställer oss jordens tidsskala översatt till ett dygn, med start kl 00.00 skulle det se ut som följer:

 1. Brytpunkten är vid 540 miljoner år sedan, då de äldsta fossilen, som finns i samlingen, bildades.
 2. Kambrium inträder 21.20. Trilobiter.
 3. Ordovicium 21.30. Främst djur med hårda skal, trilobiter
 4. Silur 21.45. Landväxter. Sjöskorpioner.
 5. Devon 21.50. Fiskar. Första landdjuren.
 6. Trias 22.40. Kräldjur och primitiva däggdjur.
 7. Jura 22.55. Dinosaurier.Skogar uppstår.
 8. Krita 23.15. Dinosaurierna dör ut.
 9. Kvartär fram till nutid. Däggdjuren dominerar. Första människolika apor, Australopitekus.
 10. Klockan 23.59.45 kommer människan till. Hon har alltså bara existerat under de sista 15 sekunderna av jordens historia.

För 10-11000 år sedan började isen från den senaste istiden att smälta, och då skapades de flesta av de landformer som vi ser idag. I detta material finns således mineral och bergarter från olika geologiska perioder.

Efter istiden kommer människan till dessa trakter och jägarstenåldern (12000-4000 f. Kr.) börjar. Denna följs sedan av bondesteåldern (4000-1800 f. Kr).

Fossil kan hittas under en 570 miljoner år lång period. Kambrium, Ordovicium, Silur, Devon Karbon, Perm, (sammanfattas med PALEOZOIKUM) Trias, Jura, Krita, (sammanfattas med MESOZOIKUM) Tertiär och Kvartär (sammanfattas med KENOZOIKUM).

Varför hittar vi fossil från Kambrium och framåt? Under denna tid börjar djur med hårda skal eller skelett att uppträda. Först ses vågmärken och senare djur och växtfossil.

Ordovicium uppvisar lager med kalkalger, ortoceratiter, trilobiter, brackiopoder, mossdjur och snäckor. Vulkanisk aktivitet förekom ofta.

Silur har graptoliter, koraller. Vulkanutbrott vanliga. Pansarfiskar uppträder.

Under juraperioden vimlar det av dinosaurier ibland annat Skåne. Ammoniter och musslor är vanliga.

Under krita var rikedomen av liv stor och fossilen är många, allt från växtfossil till lämningar av fisködlor.

MINERALEXKURSIONERNA I SVERIGE OCH NORDEN, insamling av mineralerna till samlingen.

LÅNGBAN.

HARSTIGEN:  RHODONIT (RÖD). Smörbollar (trollius).

VARUTRÄSK: ner 3 meter i varpen och hittar turmalinvarianter.

GRÄNGESBERG.

NORRA KÄRR.

VÄSTANÅ: Lasulit + många andra sällsynta mineral.

KOPPARBERG: hittar mineralletare nere i gruvhålet, räddas med bogserlina.

ÄRTEN: amestissjön. Knottinvasion.

FRANKRIKE (Jämtland): Gammal bergkristallgruva. Tyskarna använde kristallerna till sina ubåtar under andra världskriget. Knottinvasion.

KÄRRINGBRICKA: Mötet med japanerna och stackmyrorna. Kolsvart turmalin.

ÅSKAGEN: Allanit svagt radioaktiv. Bryter ner plastaskar. Lingonfält och björnfamilj.

ATT SAMLA MINERAL

 1. Upptäckarglädje, samvaro, naturupplevelser, kunskap, resor, ”det stora fyndet”.
 2. Allemansskyldigheten.
 3. Facklitteratur, kartmaterial, gamla beskrivningar, material från gruv- och mineralföretag, UV-lampa, mikroskop, stereomikroskop, Brusala loge, bestämningsnycklar, besök på museer och andras samlingar.
 4. Sverige har 550 olika mineral.
 5. Egenskaper som kan hjälpa till vid identifiering: hårdhet, streck, färg, glans, sammanhållning, spaltning, brott, ljusgenomsläpplighet, densitet, magnetism, radioaktivitet, fluoresens, kemiska egenskaper (glödbarhet, lågfärgning, löslighet).
 6. Leta efter: olikfärgade stenar, brokiga stenar, sprickbildningar, konglomerat, skimrande stenar, stenar med ovanliga färger, skiktade stenar.
 7. Lära sig att läsa av geologiska kartor. Lära sig att läsa av terrängen och berg i dagen.
 8. Far inte omkring på varphögarna utan sök systematiskt. Gräv nedåt i varphögen. Många varphögar är idag borta och har gått till fyll.

SAMLINGEN BESTÅR AV MINERALSTUFFER, BERGARTSSTUFFER OCH FOSSIL.

PRIVATA SAMLINGAR – MÖCKELSNÄS – GYLSBODA.

GRÖNSTEN (DIABAS, HYPERIT). SAMLINGEN PASSAR BRA I GYLSBODA.

DET FINNS 14 DIABASÅDROR I VÅRA TRAKTER MED EN BREDD PÅ MELLAN NÅGRA METER OCH UPP TILL 200 METER. ENDAST EN ÅDER ÄR BRYTVÄRD.

Bergarten har bildats genom att den kristalliserat halvvägs upp till jordskorpans övre partier. Diabasens hårdhet orsakas av en relativt hastig avkylning som resulterat i en tät och hård bergart. Då diabas också innehåller en del järn är den relativt tung och en kubikmeter väger cirka 3 ton. Jordskorpan är i Sverige i medeltal mellan 40 och 50 kilometer tjock.