Om Sliperiet

startScreen

Sliperiet Gylsboda är ett leaderprojekt med stöd ifrån Europeiska Unionen. Läs mer om Leader på Leader Skånes Ess hemsida här! Läs mer om Europeiska jordbruksfonden här!

Öppettider: Alla dagar enl överenskommelse. Det är säkrast att ringa innan ni besöker oss, tel 0703109162. Tack! Vi är på plats för det mesta, tveka inte att ringa.

Please call +4670 3109162 for information, opening hours and booking.

Välkommen som medlem i föreningen Sliperiet Gylsboda. Vi tackar för ert stöd i den fortsatta utvecklingen. Vill du engagera dig ytterligare är detta mycket välkommet! Medlemsavgiften för 2020 är 200kr/familj. Formulär att fylla i finns under ”kontakta oss”. Det går även bra att skicka mail till medlem@sliperietgylsboda.se . Kom ihåg att ange namn och telefonnummer, så lägger vi till er i medlemsregistret! Swish: 123 576 3867 Bg nr 344-1912. Tack!

Vi finns bara något mer än en halvtimmes bilresa från Wanås med den välkända skulpturparken och här finns flera intressanta besöksmål i området, t ex Svarta Bergen. Ni spenderar med lätthet en heldag i Diabasens tecken.

3 mars kl 18.30 årsmöte i Sliperiet Gylsboda.

7 mars vernissage med naturfotograf Johan Schmitz. Utställningen pågår tom 5 april. Vernissage kl 11-16.

”Johan Schmitz är naturfotograf från Älmhult och han driver sedan 2006 företaget Johan Schmitz Photography där han håller kurser och bildvisningar, gör utställningar, föreläser och skriver artiklar. Johan arbetar uteslutande utomhus, med solen som enda ljuskälla och är specialiserad på två huvudsakliga motivområden: fjällandskap och flora. I denna vårutställning är det blommor som porträtteras och presenteras som ”Fine art prints”.

Johan är invald i föreningen Naturfotograferna/N och bildgruppen PhotoNatura/PN.”

17 mars 19:00 Meteoritnedslag & kratrar på Jorden och Mars

Föreläsning med Anna Alwmark – Doktor i planetär geologi vid geologiska institutet Lunds Universitet

Den svenska geologen och kraterexperten Sanna Alwmark har nyligen börjat arbeta med en forskargrupp vid universitetet i Köpenhamn, som är specialiserad på att utforska Mars. Just nu bygger de instrument till Mars 2020, den amerikanska rymdroboten som ska studera geologin på vår grannplanet. Den ska dessutom ta borrprover ur marken som senare skickas tillbaka till jorden med en annan farkost.

Kratrarna på Mars är bättre bevarat än här på jorden, där spåren förstörs av väder och vind.

Mars kan bidra med mer kunskap om vad som har hänt här på jorden. Att förstå det utkastade materialet är viktigt för att få en bättre bild av hur en planets ekosystem svarar på ett nedslag, exempelvis som efter den meteorit som utrotade dinosaurierna. Hur mycket damm blev det i atmosfären, och hur mörkt blev det? 

Påskutställning 10-13 april kl 11-17

Ett antal konstnärer och konsthantverkare visar sina alster. Kaffeservering finns. Påskdagen den 12/4 kl 14.00 blir det föreställning med sång & musik för de yngsta.

2 årsjubileum 9 maj . Aktiviteter & program kommer.

Nässelfrossan 22-28 juni. Aktiviteter & program kommer.

Gylsboda Festival 1 aug kl 11-17 Aktiviteter & program kommer.

Kulturarvsdagen & Geologins dag 13 september. Aktiviteter & program kommer.

Vernissage med Peter Arnesson 11 oktober kl 13-16.

Med sina rötter i Lönsboda har Peter Arnesson gjort många verk som skildrar livet i och kring Diabasbrotten. Men han har gjort och gör även mycket annat. En liten presentation:

Peter har 8 års studier i konst. Han började på målarkurs 1973 vid Ubbeboda Center för Yoshio Nakajima. Efter Östra Grevie konstlinje blev det Grafikskolan Forum under ledning av den legendariske Bertil Lundberg. Peter har tilldelats ett flertal statliga stipendier från konstnärsnämnden, Kristianstad Läns kulturstipendium, Malmöhus, Helsingborgs kulturstipendium och är verksam som målare, tecknare och grafiker. Han medverkade på Malmö Konsthall SYDNYTT 1987 och har haft flera separatutställningar i Stockholm, Göteborg, Borås, Malmö och Halmstad. Arbetar även med grafik i Paris, utställning i Bern Schweiz mm. Representerad på Malmö Museer, Kristianstad Museum, Ystad konstmuseum, Helsingborgs konstmuseum, genom statens konstråd, diverse landsting. Större utsmyckning Ekbackeskolan Osby mm. Ett 80-tal verk i offentlig miljö.

Vernissage med Micke Johans Konstglas november, tid & datum kommer.

Sliperiet i Gylsboda är en ideell förening som jobbar för att synliggöra och utveckla den kulturella och konsthantverks tradition som länge kännetecknat området kring Gylsboda stenbrott.

Välkomna att besöka oss. En stående utställning med gamla bilder från Diabasbrytnigen under tidigt 1900-tal och en med mineraler och fossiler finns också till beskådan. Den är den enda i sitt slag i Skandinavien.

För att hitta hit, sök på Sliperiet Gylsboda på google maps.

Bidrag från EU, Länsstyrelsen, Osby Kommun, Sparbanken Skåne samt Gräsrotsinsamlingen har möjliggjort stora investeringar i ny värmeanläggning med CTC bergvärmesystem, golvvärme, installation av vatten, el och FANN avloppssystem. Övrigt renoveringsarbete har möjliggjorts med hjälp av generös sponsring med material från ett antal av våra samarbetspartners. Och med en gigantisk ideell insats.

Hela samhället Gylsboda har vuxit fram kring Diabasbrytningen som pågått sedan sent 1800-tal. Det var här Diabasbrytningen startade en gång. Det finns en stark tradition av konst i samhället, bl a den anda Hjalmar Råstorp tog med sig då han flyttade in i den gamla Transformatorstaionen genomsyrar byn. Samtidigt finns ett kulturhistoriskt intresse sedan Harry Martinsson bott i samhället som barn, en tid som skildras i hans bok ”Nässlorna Blomma”. 

Besökare erbjuds en unik upplevelse där hela kedjan kan beskådas, från Gylsbodas spännande industrihistoria med Diabasbrytningen till tillverkning och färdig produkt. Detta blandat med konst i olika uttrycksformer samt konsthantverk erbjuder en intressant helhetsupplevelse.

Historik

Gylsboda är en kulturhistoriskt intressant by, där samhället vuxit fram kring diabasbrytningen under sent 1800- tal och tidigt 1900-tal. Affärer, bageri, föreningshus, industribyggnader och bostäder byggdes då diabasbrytningen blomstrade. Järnvägen kom till byn 1901, med station och magasin. Tyvärr har stationen brunnit ner, men magasinet finns kvar.

Harry Martinson bodde i samhället från 4 till 7 års ålder, en tid som finns målande beskriven och skildrad i hans bok ”Nässlorna blomma”.

Den gamla transformatorstationen (byggår 1926) är en vacker hög tegelbyggnad som är motivmålad på utsidan, ett minne från när Hjalmar Råstorp bodde i byggnaden. Råstorp var en av pionjärerna i att vara bildhuggare i diabas & bodde i byggnaden på 70-talet, efter att den på 60-talet togs ur bruk som transformatorstation. Efter Råstorp bodde konstnär Johannes Michler i transformatorstationen.

”Ubbabodasymposiet” var ett bildhuggarsymposium som Råstorp var med och bjöd in till år 1974. Konstnärer från hela världen deltog och många av dem stannade i området. Ett exempel är konstnär Mette Aarre som fortfarande bor och verkar i Gylsboda. Byn har en stark tradition av konst och kultur som vi vill bevara, belysa, föra vidare och utveckla.

Miljön och naturen är värden som uppskattas mycket av såväl de boende som besökare och turister.

Sliperiet byggnaden uppfördes under tidigt 1900-tal. Huset användes först som lokal för ett finstenshuggeri. Här höggs de stora blocken itu till användbara bruksstenar, till exempel gravvårdar. Efterhand upphörde denna verksamhet. Eftersom liknande förädling av stenen förekom på fler platser var det inte lönsamt längre. Byggnaden användes sedan enbart som verkstad och smedja.

Här tillverkades krankrokar, släggor, kilar, mejslar, bergsborrar, kättingar och många andra av stenarbetarnas arbetsredskap. I lokalerna tillverkades och reparerades också skrotlådor i olika storlekar – de rymde allt ifrån 1,5 till 3,5 kubikmeter sten. När elektriciteten togs i bruk i stenbrotten 1926 fick de äldre ångkranarna byggas om till eldrift. Då kom en ny yrkesgrupp, elektrikerna, in i arbetslagen i sliperiet. Smederna var redan från stenindustrins början viktiga personer som höll stenhuggarnas dagliga arbetsredskap, borrar och mejslar, i andvändbart skick. Borrmaskiner som drevs med tryckluft ersatte så småningom det tunga hantverket med släggor, mejslar, kilar och borr.

Från och med 1 juli 2016 disponerar föreningen Sliperiet Gylsboda lokalen. Vi som förening vill utveckla och skapa möjligheter för konstnärer att verka och kunna visa sin konst. Vi vill skapa ett levande kulturcenter. Foton kommer att visa gamla tiders diabasbrytning och gamla verktyg kommer att visas.  Samtidigt kommer aktiva konstnärer på plats att visa sitt hantverk. Konst i olika uttrycksformer, konsthantverk och mathantverk skall erbjuda besökaren en intressant helhetsupplevelse.

På sikt kommer även en kursverksamhet kring konsthantverk att byggas upp. Viss kursverksamhet är redan igång, bl a hällristnins- och runstenshuggning.