• Logo

  Print

  Vi är stolta & glada att kunna presentera Sliperiet Gylsboda s officiella logotype.

  Den karakteristiska sneda gavelspetsen med sitt runda fönster är det första varje besökare möts av på väg fram till byggnaden. Nu känns den också igen i vår logo.

  Via våra medlemmar i Australien har logon tagits fram som en donation till föreningen.

  Stort tack Beth Turnbull, Peter Hoy och Anna Rosen!

 • Förberedelser för murning

  Förberedelser pågår för att kunna börja lagningen av väggarna där tegelstenarna frusit sönder. Bodo, stenkonstnär från Tyskland, har levererat en last med gamla tegelstenar som nu skall förberedas för att kunna återanvändas. Rudolf, även han stenkonstnär från Tyskland, kastar sig över arbetet att göra iordning tegelstenarna. Vi tackar för engagemanget & laddar för kommande murningsarbete.

  17360872_1360763093986505_1959220218_n

  Kommentarer inaktiverade för Förberedelser för murning
 • Info från årsmötet

   

  När nu vårsolen kommer och piggar upp är vi glada att kunna sätta igång på allvar med renoveringen i Sliperiet.
  Vi väntar att Jordbruksverket skall vara framme vid vårt ärende under de närmaste veckorna (dagarna?), den sista formaliteten innan vi kan börja använda vårt Leaderbidrag.

  Stort tack för ert stöd under det gångna året.

  Vi hoppas att ni vill fortsätta som medlemmar i föreningen och hänga med i den spännande uppbyggnaden.
  Medlemsavgiften kvarstår med 200 kr per familj.
  Sätts in på Bg 344-1912
  Vänligen skriv namn på inbet. Tack!

  För er som inte kunde närvara vid föreningens årsmöte bifogar vi fastställd Verksamhetsberättelse 2016 och Verksamhetsplan 2017.

  Verksamhetsberättelse 2016 för föreningen Sliperiet Gylsboda

  Vi har under 2016 skrivit ett hyresavtal för Sliperibyggnaden mellan föreningen Sliperiet Gylsboda och hyresvärdarna Emmaboda Granit AB. Avtalet löper på 49 år.

  Styrelsens sammansättning: Ordf Pia Lindberg, sekreterare David Szemenkár, kassör Ann Sjöstedt. Ledamöter: Gabriella Ignell och Rebecka Szemenkár. Suppleanter: Urban Ignell och Mette Aarre.

  Revisor: Malin Gryler

  En hemsida har upprättats med ett medlemsanmälningssystem.

  En Facebooksida har upprättats för att berätta om föreningens arbete.

  Styrelsen har haft fem protokollförda möten under året.

  Ett antal visningar för intresserade har gjorts under året. Några exempel är: Skånes Hembygdsförbund, föreningen Mejseln (stenhuggarförening från Bornholm) representanter från kommunen samt ett stort antal privatpersoner.

  Samlare som innehar en stor samling mineraler och fossiler (Europas näst största samling) har besökt Sliperiet och erbjuder föreningen att stående visa samlingarna.

  En gemensam arbetsdag har hållits, i övrigt har arbete genomförts löpande av enskilda medlemmar. Vi började med att röja bort buskar och träd kring byggnaden och fortsatte invändigt med att tömma ut skrot.

  Offertframtagning för renoveringen, arbete med att söka finansiering, kontakter med aktörer som är intresserade av verksamheten har vi också arbetat med.

  Leader Skånes Ess har godkänt vår bidragsansökan hos dem.

  Artiklar i Norra Skåne, Kristianstadsbladet, Hemmets Journal har berättat om föreningens vision.

  Föreningen har anslutit sig till bankens tjänster med bankgiro och swish.

  Föreningen har fortsatt växa under året.

  Verksamhetsplan 2017 för föreningen Sliperiet Gylsboda

  Syfte: I den gamla industribyggnaden som förut inrymt ett finstenshuggeri till den diabasindustri som funnits i samhället sedan sent 1800-tal ämnar vi ge kulturen i Gylsboda den fokus som den förtjänar. Den vackra byggnaden planeras inrymma bl a diabasverkstad, smedja, ateljé för målande konstnärer, keramikverkstad, musikscen, en stor visningshall för konst och hantverk samt en servering med rawfood och veganska alternativ. Detta kommer att främja det lokala kulturlivet, underlätta nätverkande samt främja skapande och företagande för såväl redan aktiva som nytillkommande aktörer. En avdelning i byggnaden kommer också att bevaras för att visa på historien kring gamla tiders diabasbrytning, här i brytningens vagga. En annan avdelning kommer att visa en unik stor samling av mineraler och fossiler.

  Under 2017 kommer arbetet med uppbyggnaden av visionen ovan att påbörjas. Under våren kommer renoveringsarbete att påbörjas av snickare och elektriker.

  Det ideella arbetet kommer att fortsätta med utrensning och renovering.

  Viss verksamhet kommer att startas upp redan under renoveringstiden. Exempelvis planeras utställningar vid Gylsboda Festival den 5 augusti.

   

   

  Kommentarer inaktiverade för Info från årsmötet
 • Tack!

  Stort tack till alla som stöttar föreningen som medlemmar och stort tack till alla som kom på årsmötet. Härligt att höra alla kreativa idéer om framtiden. Tack! Nu ser vi fram emot ett händelserikt år då vi med gemensamma krafter tar stora kliv närmare vår vision.

  IMG_8241