Årsmöteskallelse Sliperiet Gylsboda

Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i Sliperiet Gylsboda 9 april 2024 kl 18.00

Föreningen bjuder på fika, så berätta gärna innan om du planerar att komma och ev allergier så vi kan anpassa fikan.

mailadress medlem@sliperietgylsboda.se, dit även ev motioner och förslag skickas.

Möteshandlingarna kommer också att finnas tillgängliga vid årsmötet.

Dagordning Årsmöte Sliperiet Gylsboda: 

9 april kl 18.00 i Sliperiet Gylsboda

 1. 1 Val av mötesordförande och mötessekreterare 
 2. 2 Val av justeringspersoner, tillika rösträknare 
 3. 3 Fastställande av dagordning
 4. 4 Fastställande av röstlängd 
 5. 5 Årsmötets behöriga utlysande 
 6. 6 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 
 7. 7 Revisionsberättelse och fastställande av räkenskaperna 
 8. 8 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
 9. 9 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 
 10. 10 Val av ordförande 
 11. 11 Val av kassör 
 12. 12 Val av övriga ledamöter
 13. 13 Val av suppleanter 
 14. 14 Val av revisorer 
 15. 15 Val av valberedning 
 16. 16 Firmatecknare

Mötet avslutas

Verksamhetsplan 2024

Fortsatt utbyggnad av skulpturvandringen

I anslutning byggs bastun och den flytande scenen/badbryggan.

Fortsatt arbete med att skapa förutsättningar för artist in residence. 

Byggnation av ateljéer i plåtdelen, den del av byggnaden som kvarstår att renovera.

Pop up tillfällen i serveringen, kurser i måleri, keramik, stenhuggning & runstensristning är exempel på annat som kommer att hända under året. 

Även föreläsningskvällar med olika teman planeras.

Lovaktiviteter med måleri och keramik planeras. 

Påskutställning med Troels Kirk April-maj. Långfredagen tom Annandag Påsk kl 13-17.

Ev påsklovsaktiviteter.

Jubileum i maj. Harry Martinson/ Hilda / Ubbaboda Symposiet. Önnestad Folkhögskolas konstelever vernissage 3 maj kl 14-16, tema Harry Martinson. Finnisage 20 maj.

Jubileum Harry Martinson 120 år och 50 år sedan han fick Nobelpriset i litteratur för Nässlorna Blomma. Konsteleverna från Önnestads Folkhögskola ställer ut verk inspirerade ur Martinsons litterära skatt. Ingår i det gemensamma jubileumsfirande under 2024 då vi välkomnar till Gylsboda- där Nässlorna Blomma.

9 april kl 18.00 Årsmöte

31 maj musikkväll med allsång. Kl 19-20.30. Invigning av flytscen/bryggan.

25 maj-20 juli. Elna Melin smed, Ylva Varik konstbroderi mm och Karin Annersten, måleri mm Vernissage kl 11-16 den 25 maj.  Ställs om innan festivalen.

Deltagande med aktiviteter under kulturveckan Nässelfrossa.

Sommargästande stenskulptörer för arbete vid Sliperiet. 

Sommaraktivitet för barn, i samverkan med Globetree. Bygg ditt världshem. 2-3 dagar, med övernattning i Gylsboda Residence. Ev skjuts aktiviteten till sommaren 2025.

2 aug utomhusbio kl 21.30 Aniara. Ingår i jubileumsåret för Harry Martinson.

3 aug Gylsboda Festival med känd föreläsare på scen och Mattissons konst från Tyskland som en av utställarna. Musikal, jazz, konst, konsthantverk ställs ut i hela området. Utställare och underhållning även  i och omkring G:a Transformatorn och på den flytande scenen.

31 aug VESPER dag med utställningar, servering och underhållning. Unga bandet VESPER ger konsert, planerat på den flytande scenen. Det blir fotoutställning från deras tidigare spelningar, målade bilder bl a till deras skivomslag mm.

Sept Geologins dag. Föreläsning på föreningarnas hus.

Utställare och aktiviteter efter VESPER utställningen spikas under tidig vår. 

Verksamhetsberättelse 2023 för föreningen Sliperiet Gylsboda

Vi har under 2023 fortsatt arbetet med att rusta upp byggnaden, utveckla verksamheten och förbättra utomhusmiljön. Skulpturvandringen har byggts ut med ett fler skulpturer. 

Styrelsens sammansättning: 

Ordförande: Pia Lindberg, 
Kassör: Ann-Charlott (Lotta) Larsson
Sekreterare: Elin Karlsson
Ledamöter: Martin Reinicke, Marika Bjerstedt Hansen

Suppleanter: Mette Aarre, David Szemenkar, Urban Ignell och Ella Ragnarsson. 
Revisor: Lars-Inge Nilsson

Hemsidan & Facebooksidan uppdateras några gånger i veckan. Även via Instagram görs uppdateringar om vad som händer kring föreningen.

Styrelsen har haft löpande möten för planering av verksamheten och diskussioner kring den fortsatta uppbyggnaden. Årsmötet gick av stapeln den 18 april i Sliperiet. 

Möten med Olofströms Kommun under året har resulterat i en plan för gemensamt jubileumsfirande år 2024 kring Harry Martinson, 50 år sedan Nobelpriset för Nässlorna Blomma & 120 år sedan födelsen. 

Både lokala och internationella organisationer har hållit utvecklingsdagar och konferenser hos oss, något vi ser potential i att utveckla ytterligare.

Visningar för besökande grupper har genomförts under året. Bussbolag, pensionärsföreningar och Mervetargrupper är exempel på de bokningar vi haft. Spontanbesökare har även i år varit många. 

Flera skulptörer har arbetat med Diabas vid Sliperiet. Även nybörjare har kommit för att prova på arbetet. 

Ett urval av vad som hänt under året: 

9 april hade Elin Karlsson en mycket välbesökt vernissage, där hon visade sitt måleri. Vesper stod för uppskattad underhållning. Till detta investerade föreningen i en enklare scen för både in- och utomhusbruk.

12 april bjöds föreningens ordf in till Wallåkra Stenkärlsfabrik för att berätta om Sliperiets resa för andra turismaktörer och beslutsfattare i Skåne.

13 maj hölls det nyinvigning av Mineral/fossilsamlingarna på Föreningarnas Hus. Hans Eric Frodig berättade själv om samlingarna och arbetet med att sammanställa dem. 

14 maj Filmvisning och föredrag i samband med Sliperiets 5 års jubileum.

26 maj Musikkväll med Allsång. Ett mycket uppskattat evenemang där Blomqvist med vänner underhöll. 

Yellow Bridge och Still Looking kom i maj.

10 juni var det Roland Tilajcsik som hade en välbesökt vernissage, med sina stenskulpturer.

22 juni bjöd föreningen på traditionsenlig midsommarlunch för dem som arbetar i stenbrottet & krossen.

27 juni evenemang under Nässelfrossaveckan, filmvisning och föredrag av Johnny Karlsson.

Under juni samverkan med Milbus, där vi hjälpte till lite kring en av deras Artis in Residence. Detta ledde till planer för vidare samverkan kring utveckling av Artist in Residence.

30 juni Ashoka, interlationella deltagare hade en uppskattad heldag hos oss, där vi stod för mat och aktiviteter under dagen. 

24 & 25 juli sommarlovsaktivitet för barn i samverkan med Osby Kommun, där barnen fick skapa i keramik.

5 aug Gylsboda Festival 10 år

Troels Kirk vernissage. Underhållning och utställare med konst och konsthantverk både vid gamla brottet och Sliperiet. Bl a prova på aktiviteter, pyssel, sagovandring, servering, musikal, jazz, dans och avslutningsvis Ewa Gun Westford på scen. Sparbanksstiftelsen var huvudsponsorer för festivalen. 

16 aug musikkväll där Blomqvist med vänner underhöll tillsammans med STINA på tillfälligt besök från LA.

25 aug prova på dag, hugga Diabas för Önnestad folkhögskolas konstelever. 

9 sept Geologins Dag, visning av samlingarna.

27 sept tömning plåtdelen, gemensam arb dag.

19 okt Cabaret Demokrati, teaterföreställning med Riksteatern.

31 okt Bästa Biennalen där Elin Karlsson hade en lyckad målaraktivtet för barn som resulterade i ett gemensamt verk som ställs ut på Sliperiet. 

4 nov valde en som arbetat i Sliperiet att hålla sitt 80 års firande i Sliperiet, där vi stod för maten. 

24 nov Donationspappren skrevs på, föreningen äger nu samlingarna mineral och fossil.

Under dec månad gjorde föreningen en adventskalender på Instagram som också delades på föreningens övriga sociala media. Här berättade vi med hjälp av vätten Slipis lite historia och lite nytt vad som händer kring föreningen. 

8 dec heldag förvaltning för Vård och Hälsa på Osby kommun, vi stod för mat och aktiviteter under dagen. 

20 dec traditionsenlig jullunch för dem som arbetar i stenbrottet & krossen.

Under tre sommarveckor hade vi hjälp två feriearbetare. Vi arbetade tillsammans bl a med ogräsrensning och snickeri mm. 

Några gemensamma arbetsdagar har hållits, i övrigt har arbete genomförts löpande av enskilda medlemmar. 

Bron levererad och satt på plats av FTC, ut till där bastun skall byggas. Fundament monterat till bastun. Kontakt etablerad med Johannessons Bygg och Haganässkolans byggprogram, som kommer att bygga bastun och ev även den flytande scenen.

Arbete med att söka finansiering, kontakter med aktörer som är intresserade av verksamheten har vi fortsatt att arbetat intensivt med. Kampanjer för att samla in pengar till bastuprojektet har också gjorts. Nätverk kring Artis in Residence byggs upp.

Året avslutas med ett positivt besked på vår ansökan hos Postkodstiftelsens Grannsamverkan, med maxbeloppet 50 000 kr beviljat delvis till byggnation av flytande scen och dels till invigning av densamma. 

Föreningen har under året haft 61 medlemsfamiljer.

Pia Lindberg, ordf Sliperiet Gylsboda

Liked it? Take a second to support Pia Lindberg on Patreon!
Become a patron at Patreon!
Kommentarer inaktiverade för Årsmöteskallelse Sliperiet Gylsboda