Flera fantastiska bilder har vi fått från Jan Erik Hardebo, tack igen!!

Här ser ni den vackra handelsboden, som sedan blev Konsumbutik. När butiken lades ner blev huset bostadshus, där Mette Aarre och Ottmar Bergman bor idag.

I de två följande bilderna syns gamla brottet & nya brottet med sina ralletippar som sträcker sig som solstrålar ut från brotten. De båda bilderna över brotten är från tiden mellan 1955-67.

I nedre vänstra kanten på bilden med gamla brottet syns Sliperiet. Då var smedjan i gång här. Idag är den i stort behov av renovering, något vi står i startgroparna med att ta itu med. Här har vi Martin från Danmark & Paul från Tyskland som står & diskuterar i vilken ände vi skall börja.

Samma grabbar i keramikverkstaden, där arbetsbelysningen är betydligt bättre än i smedjan.

Stora tallrikar under tillverkning.

Färdigbakat för denhär omgången & en ny sats kombucha uppstartad. Med diskbråck som krånglar går allting lite långsammare än vanligt, ganska frustrerande.

I silversmedjan är det ringtillverkning på schemat.

Nu skall en lämplig rå Diabas formas för infattning på ringen.

Liked it? Take a second to support Pia Lindberg on Patreon!