Ny arbetsdag på söndag

En hel rad med uppgifter har vi att bocka av under helgen.  Allt för att underlätta för snickarna & elektrikerna när de kommer på måndag. Å så har vi ju de evinnerliga väggarna som skall lagas & putsas & kalkas (kalkandet får göras MÅNGA gånger, efter tre gånger är det fortfarande väldigt flammigt. Kanske får vi gå ända upp till sju gånger, som  görs tex när kyrkor vitkalkas invändigt.)

Snickarna & vi har jobbat vidare i veckan. Många gånger blir det med kalk på väggarna innan det blir jämnt. Här är det tre lager, lär nog behövas lika många till!

IMG_0624 (1)Köket:IMG_0625

När det inte har kalkats väggar i veckan har det varit div planeringsmöten & infomöten ang Sliperiet.

På söndag kör vi en ny kraftsamling för alla som vill & kan. Medtag handskar & ev putsborste, om någon har. Tack!

Liked it? Take a second to support Pia Lindberg on Patreon!
Become a patron at Patreon!
Kommentarer inaktiverade för Ny arbetsdag på söndag