Ny bergvärme och vattenbrunn!

Vi har blivit beviljade stöd för en ny bergvärmeanläggning och ny vattenbrunn till Sliperiet. Detta kommer möjliggöra att verksamheten kan bedrivas och besökas året runt! De ekonomiska stöd vi fått är fördelat via Landsbygdsprogrammet 2014-2020, som stöder investeringen med 65% av totala investeringsbeloppet och Osby kommun, som stöder investering med 25% av totala investeringsbeloppet. Landsbygdsprogrammet investerar i människor och idéer som utvecklar och upprätthåller landsbygden och miljön. Landsbygdsprogrammet är en del av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Nu behöver vi Din hjälp att få in de sista 10%, totalt 44 855 kr! På en tavla kommer vi skriva namnet på er som skänkt pengar till investeringen, denna kommer sitta uppsatt i Sliperiet. Om man dessutom stöttar med över 175 kr får man Sliperiets tygkasse!
Använd länken för att vara med och bidra!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWPIiEvWCYOeQBywV9iVjnQkFYw_-VfQNx_2ooIqxJ2t6JQA/viewform

 

Liked it? Take a second to support Pia Lindberg on Patreon!
Become a patron at Patreon!
Kommentarer inaktiverade för Ny bergvärme och vattenbrunn!