Glad Påsk

Glad Påsk önskar styrelsen med denna bild från det gamla brottet innan det var vattenfyllt. Det sätter igång tankarna på hur man klättrade de 254 stegpinnarna ner i hålan för dagens hårda arbete. Tack Klas Bertil Nilsson för de fina bilderna! Idag har vattnet stigit upp över den nedre delen av fundamenten till kranarna. Där det står en kran till vänster på bilden är där ungdomarna idag gärna står & hoppar när de skall ta sig ett svalkande dopp.

IMG_8441

Liked it? Take a second to support Pia Lindberg on Patreon!
Become a patron at Patreon!