Spännande dokument som berättar om hur stenarbetarna drev utvecklingen framåt: ”Man ägnade sig inte bara åt slagsmål, brännvin och kortspel. Det fanns också andra ingredienser i stenarbetarnas spår”..

Man kan väl inte tröttna på dessa vyer?! Det är vid gamla brottet, det är delat så detta lilla ligger innanför det större som ni skymtar längre bort. Spår från en intressant historia.

En historia som vi ständigt lär oss mer kring. Idag fick vi ännu en skatt till oss från Krister Olsson. Hans far Lars, farfar Sivert och farfarsfar Gustav var alla förmän i verksamheten med Diabasbrytningen och det finns så mycket spännande dokument och bilder som de sparat.

Ni förstår ju att man släpper allt när man hittar ett häfte med berättelser som ”Gylsboda kring sekelskiftet”. Här finns allt om hur alla föreningarna bildades, fastigheterna som uppfördes, järnvägen och dess betydelse osv osv.

Eller som dethär, om tiden kring strejken. Vi får också lära oss om hur stenarbetarna drev utvecklingen framåt.

Ja ni ser, tom hunden uppskattar utsikten.

Liked it? Take a second to support Pia Lindberg on Patreon!
Become a patron at Patreon!
Kommentarer inaktiverade för Spännande dokument som berättar om hur stenarbetarna drev utvecklingen framåt: ”Man ägnade sig inte bara åt slagsmål, brännvin och kortspel. Det fanns också andra ingredienser i stenarbetarnas spår”..