Tillsammans kan vi väl försöka visa allt positivt vi har att erbjuda i Osby Kommun och inspirera till att tänka i nya mer kreativa banor?!

Nu måste vi nog alla försöka göra något. Det blir för nedslående och negativt att det varje dag i lokalpressen rapporteras om neddragningar i vår hemkommun. Nedläggningar av skolor, minskat utbud av gymnasieprogram, neddragningar på förskolor, minskade satsningar på idrott osv. Det är mycket vi inte kan påverka kring alla besparingsåtgärder. Men skall vi inte försöka påverka det vi ändå kan?! Samla alla goda krafter för att vända på detta. Såhär kan vi inte ha det. Vi vill ju att människor skall vilja bo och trivas i vår kommun. Vi är så många ideella föreningar som slår knut på oss och jobbar oavlönat sju dagar i veckan för att skapa en trivsam plats som lockar boende och besökare till att trivas med oss. Vi i Sliperiet Gylsboda är bara ett exempel på alla de ideella föreningar där alla arbetar helt oavlönat för att kunna erbjuda fina upplevelser i kommunen. Alla våra hembygdsföreningar är goda exempel på oss ideella krafter. Vi har lärt oss hur vi måste leta efter finansiering till utveckling. För utveckling vill vi ha, inte avveckling. Vi letar och söker bland EU fonder, regionen, olika stiftelser och andra fonder, Boverket osv för att kunna utvecklas vidare för att attrahera nya människor. Själva har vi har tom startat crowdfunding i olika omgångar för olika utvecklingsprojekt för att göra orten mer attraktiv. Vad vill jag säga med detta?? Det är knappt jag vet själv. Jag vet bara att vi vill att människor skall vilja bo och leva här, vi vill att de skall vilja besöka, stanna längre och trivas. Vi vill att våra barn och barnbarn skall se en framtid här, med ett rikt liv. Öppnar vi tidningarna nu kan man tro att allting nattsvart i vår kommun. Så är det inte. Vi har SÅ mycket att erbjuda!! Nu måste vi hjälpas åt att ändra den nedåtgående trenden. Vi måste berätta om allt bra vi har här, så vi får familjer till att vilja bo och flytta hit. Vi har ett mycket utvecklat föreningsliv, ett brett utbud av kultur, historia idrott mm. Vi vill att våra barn och barnbarn skall vilja och kunna fortsätta leva och verka i denna kommunen. Tillsammans kan vi fortsätta skapa den positiva trevliga inbjudande kommunen som attraherar nya invånare att bosätta sig här. Nej, vi är inte så naiva som det låter. Vi ser problemen. Men lösningen kan inte vara att spara ihjäl oss, tvärt om att hitta vägar att göra oss mer attraktiva, få hit mer folk för att få bättre ekonomi i kommunen.

Vi är glada att kunna se utanför vårt fönster alla trevliga besökare på väg in.

Några är långväga återkommande trevliga besökare. Också väldigt värdefullt. Kanske stannar de i området, handlar, äter, trivs och spenderar. Men det oroar med alla frågor kring vad det egentligen är som händer i kommunen.

På ytterdörren sitter affischer som berättar om veckans evenemang för barn och unga, som leds av den lokala unga konstnärinnan Elin Karlsson. Av unga, för unga. Kreativt skapande. Mera sådant!!

Detta är alltså något vi kan erbjuda gratis för barn och unga under höstlovet.

Konstnär Elin Karlsson jobbar för fullt med förberedelserna.

Här kommer barnen att ges möjlighet att skapa. De kommer att få en liten bok med sig hem som inspirerar till fortsatt skapande.

Det gemensamma verket kommer att ställas ut hos oss. Detta är bara en av de positiva saker som erbjuds. Vi får inte ge upp om Osby Kommun. Kämpa!! Hitta nya vägar. Visa allt bra som finns här. Inte låta frustrationen ta över, utan vända den till kreativitet. Vi har så mycket unikt att erbjuda!

Det är mycket vi inte råder över och mycket som känns frustrerande och fel. Men det vi KAN göra, låt oss göra det!! Låt oss visa den enorma kraft som finns i det ideella kreativa engagemanget! Kanske vi då tom kan inspirera beslutsfattare till att tänka i nya mer kreativa banor?!

Liked it? Take a second to support Pia Lindberg on Patreon!
Become a patron at Patreon!
Kommentarer inaktiverade för Tillsammans kan vi väl försöka visa allt positivt vi har att erbjuda i Osby Kommun och inspirera till att tänka i nya mer kreativa banor?!