När naturen är konstnären

Tunna skivor Diabas har slipats ner så tunt att det går att genomlysa dem i polarisationsmikroskop. Stort tack till professor Ulf Södelund som inviger oss i ännu en dimension där vi kan njuta av Diabasens skönhet. Är det inte fantastiskt vilka konstverk vi får se i bilderna från mikroskopet?!

Man blir bara än mer ödmjuk över att få arbeta med detta vackra material.

Liked it? Take a second to support Pia Lindberg on Patreon!
Become a patron at Patreon!
Kommentarer inaktiverade för När naturen är konstnären