Årsmöteskallelse och underlag

Först & främst, stort tack för ert stöd och intresse för föreningen och vår verksamhet. Vi planerar nu & tar fram infomaterial för årets första vernissage (missa inte den!), tätt följt av påsken som kommer att bli fantastisk både hos oss och de övriga i våra gemensamma påskrundor med HKG och den nya Göringerundan. Mer info kommer, så håll koll på sidan här!

3 mars kl 18.30 bjuder vi alla medlemmar till årsmöte i Sliperiet. Kaffe & fralla bjuder föreningen på, så meddela gärna via e-post till medlem@sliperietgylsboda.se senast 25/2 att ni kommer, så vi vet ungefär hur många vi skall förbereda fika till. Meddela även ev specialkost. Tack!

Underlag till årsmötet:

Dagordning Årsmöte Sliperiet Gylsboda 

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare 
 2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare 
 3. Fastställande av dagordning
 4. Fastställande av röstlängd 
 5. Årsmötets behöriga utlysande 
 6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 
 7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning 
 8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
 9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 
 10. Val av ordförande 
 11. Val av kassör 
 12. Val av övriga ledamöter
 13. Val av suppleanter 
 14. Val av revisorer 
 15. Val av valberedning 
 16. Mötet avslutas

Verksamhetsberättelse 2019 för föreningen Sliperiet Gylsboda

Vi har under 2019 fortsatt arbetet med att rusta upp byggnaden. 

Hemsidan & Facebooksidan uppdateras närmast dagligen.

Styrelsen har haft löpande möten för planering av verksamheten och diskussioner kring uppbyggnaden. 

Visningar för besökande grupper har genomförts under året. Antalet spontanbesökare har vuxit stort, främst under sommarmånaderna. 

Under våren fick silversmedjan (gamla kompressorrummet) nytt golv och sänkt tak. Värme har installerats i både keramikverkstaden & silversmedjan. En Boulebana har anlagts. 

Ett larm har installerats för säkrare förvaring av utställande konstnärers verk.

Arbetet med att få kök och eget vatten godkänt för livsmedelshantering har gjorts under året. 

Vi har även fortsatt med att bygga ut kontaktnätet och varit inbjudna till olika sammankomster för att prata nätverk och samverkan på bl a Osbyholm hembygdsgård, Naturum Kristianstad, Ifö center, hos oss på Sliperiet osv. 

Utomhus växer skulpturer fram både vid Sliperiet och i området kring gamla brottet, där Pierre Nilssons ”Gylsinga” kan skymtas mellan träden på olika platser. Bodo Langner arbetar med en japansk trädgård och Hiroshi Koyamas ”Svart Knapp” står som det vackraste smycke vid entrén till Sliperiet. Ett utomhuskök/installation har också uppförts av Pierre Nilsson.

Månd den 25 januari skulle Raimo Veranens ateljé tömmas och de kvarvarande verken donerades generöst till föreningen. Några av verken säljs via Bukowskis och ger ett gott tillskott till föreningen.

Några av årets större händelser har varit:

Den 9 mars invigdes mineralsamlingen som sedan har fortsatt att dra många besökare och geologiföreningar. En av samlarna, Hans-Eric Frodig höll en uppskattad och lättsam föreläsning kring samlingen. Konstnär Bodo Langner hade samtidigt vernissage på sin utställning med Keramiktavlor. Samlingen har även gett upphov till den resa som erbjuds via Sydresor och som nu börjat bokas för kommande år.

19-22 april hade Sliperiet sin första påskutställning och fick med den vara del i Humleslingans Konstnärsgilles konstrunda. Påsken blev en succé och påskutställningarna kommer att fortsätta arrangeras i Sliperiet.

24 april hade en avdelning från Ikea sin avdelningsaktivitet förlagd hos oss, då de bl a fick jobba med teambilding genom att spräcka ett Diabasblock med kil & bleck.

12 maj var det dags för nästa vernissage. Yvonne Omdal och Fredrik Lindqvist kompletterade varandra väl med textila verk på väggarna och keramikskulpturer på bord och podier. Även denna utställning blev uppskattad och välbesökt. Här ingick vi samtidigt i ”Mitt Europa” och tillfället var Sliperiets ettårsjubileum.

Den 20 juni fortsatte vi vår påbörjade tradition med att bjuda personalen från stenbrottet och krossen på midsommarlunch.

24-29 juni ingick vi i Nässelfrossan med utställningar, rundvandringar och runristning. De bokningsbara tillfällena blev genast fullbokade och vi såg att intresset var stort. 

6 juli användes Sliperiet för den årliga byafesten i Gylsboda, ett steg i att låta invånarna få glädje av byggnaden & verksamheten & ett litet tack för att de står ut med trafiksituationen som uppstår med stora mängder besökare vid våra evenemang. Även byns jubilarer, namngivningsceremonier mm har firat i Sliperiet under året.

8 juli höll Rudolf Germeroth i en runristningsdag för barn medan föräldrarna bjöds på kaffe och rundvisning i Sliperiet. 

Gylsbodafestivalen som hölls den 3 augusti drog många besökare från både närområdet och mera långväga besökare. Uppskattningsvis ca 2000 besökare under dagen. Flera nya utställare och nya aktiviteter i form av arbetande smed, uppträde från scen för både vuxna och barn, matservering från uteköket osv gjorde dagen fantastisk.

Redan helgen efter festivalen, den 10 aug, arrangerade LGIF sin auktion hos oss och vi hade i samband med det konstauktion på några av Veranens alster. Många av dem blev sålda och föreningen skickar tacksamma tankar till Raimo och till Anna som donerade verken till oss.

31 aug-1 sept var vi del av Älmhults Konstrunda med våra stående utställningar & utställare kompletterat med gästutställare.

8 sept kulturarvsdagen samt vernissage för Magnus Peterssons akvarellutställning. Utställningen drog mycket besökare under hela utställningsperioden som varade fram tom 2 nov.

14 sept Geologins dag. Föreläsare Patrik Axelsson berättade om geologiresor, samlingarna visades och det gavs gott om tid för besökarnas frågor till föreläsaren. Inför dagen fick vi generöst plats på LGIF´s loppis i Lönsboda där vi har belysta skåp med delar av en geologisamling som en liten presentation av vad som finns hos oss. Platsen får vi fortsatt förfoga över i loppislokalen. 

9 nov gjorde vi ett avbrott i arbetet & firade tillsammans med några av de som bidragit stort till uppbyggnaden med en bit mat och trevlig samvaro i Sliperiet. Det första Leaderprojektet är slutredovisat & godkänt, det var värt att fira!

Julens Event 3:e advent 14-15 dec, då ett antal konsthantverkare och konstnärer bjöd in till julmys i Sliperiet blev mycket välbesökt och uppskattat. Underhållning båda dagarna och fikaservering med hembakat satte pricken över i:et för julstämningen. 

Efter julevenemanget startade arbetet med att iordningställa keramikverkstaden.

Några gemensamma arbetsdagar har hållits, i övrigt har arbete genomförts löpande av enskilda medlemmar. 

Arbete med att söka finansiering, kontakter med aktörer som är intresserade av verksamheten har vi fortsatt att arbetat med.

Bidragen från Leader Skånes Ess är slutredovisat, likaså till Länsstyrelsen. Osby Kommun har beviljat bidrag till installation av fiber, här väntar vi på IP Only för genomförande. Privata bidrag och initiativ hjälper till med insamling bl a till köket.

Artiklar i Norra Skåne, Kristianstadsbladet, Allt Om Osby mm har berättat om föreningens arbete.

Föreningen har 46 medlemmar.

Verksamhetsplan 2020 för föreningen Sliperiet Gylsboda

Under 2020 fortsätter uppbyggnaden av verksamheten och renoveringen av byggnaden. Året börjar med arbete med keramikverkstaden och köket. Utomhusmiljön förbättras bl a med en japansk trädgård av Bodo Langner. Fortsatta kontakter med IP Only för att få fiberinstallationen utförd.

Något av vad året kommer att innehålla är:

Vernissage 7 mars fotoutställning med Johan Schmitz.

Föreläsning 17 mars ”Meteoritnedslag & kratrar på Jorden och mars”, med Anna Alwmark – Doktor i planetär geologi vid geologiska institutet Lunds Universitet

10-13 april påskutställning med ett antal konstnärer & konsthantverkare, ingår i Humleslingans Konstnärsgilles konstrunda. Den 12:e blir det sång- och musikföreställning för de yngsta. Här kopplar vi även på en ny runda, en Göingerunda som är ett nytt försök för i år där vi bjudit in ett antal aktörer.

9 maj Sliperiet Gylsbodas 2 års jubileum. Utställning med Hiroshi Koyama och Sculptor Justas. Skulptrurkurs planeras i samband med detta.

Under maj månad planeras första bildhuggarkursen med sculptor Justas som instruktör och ev med Hiroshi Koyama. Rudolf Germeroth och Pia Lindberg kommer också att vara engagerade i kursverksamheten. 

22-28 juni Nässelfrossan. 

Runristning för barn vid något tillfälle under sommaren med Rudolf Germeroth som instruktör.

1 aug blir det Gylsboda Festival med brett utbud av underhållning, utställare och det obligatoriska kokkaffet.

13 sept Kulturarvsdagen och Geologins dag. Omfattande plan för dagen finns, presenteras senare på hemsidan.

11 okt vernissage med Peter Arnessons målningar.

8 nov vernissage med Micke Johanssons konstglas. 

December. Julevenemang. 

Många grupper har redan bokat för guidning och fika. Bussbokningar via Sydresor, pensionärsföreningar, geologiföreningar osv ramlar in. Vi väntar oss än större anstormning av besökande turister än förra året, då spridningen når ut mer och mer om att vi finns.

Liked it? Take a second to support Pia Lindberg on Patreon!
Become a patron at Patreon!
Kommentarer inaktiverade för Årsmöteskallelse och underlag