Bli månadsgivare!

Att driva Sliperiet i Gylsboda som ideell förening kostar utöver den tid och engagemang som läggs ned av våra fantastiska medlemmar – också pengar.

Vi är otroligt glada över att Sliperiet och hela Gylsboda som by, har fått nytt liv genom vårt restaurerande av byggnaden, och möjligheten att utveckla den konst och hantverksbyggd som Gylsboda alltid utgjort. Med pengar ifrån Leader och EU:s jordbruksfond, fick vi medel att påbörja arbetet, vidare till våra fantastiska sponsorer så har arbetet fortskridit. 

Du kan utöver att bli medlem även bli månadsgivare! Som månadsgivare kan du ge en mindre summa varje månad, och bidrar till den dagliga driften av Sliperiet. De kostar att hålla Sliperiet igång och levande, med framförallt elkostnad.

Jag vill bli månadsgivare till Sliperiet! Följ länken för att bli månadsgivare!

Om vi är många som ger lite, får vi in de medel som krävs för att kunna driva Sliperiet Gylsboda!

Liked it? Take a second to support David Szemenkar on Patreon!
Become a patron at Patreon!