Anticimex?

Kanske vi behöver kalla in Anticimex?! Det tycks som Sliperiet invaderas av insekter 😉

Mygga, Gräshoppa & Trollslända i Diabas & Silver, några av insekterna som invaderar Sliperiet, ha, ha.

En söt liten gynnare sökte sig in idag för att umgås med de stora kompisarna, men hen tyckte att de var lite stela.

Vi tackar alla dagens trevliga besökare och önskar varmt välkomna åter!

Liked it? Take a second to support Pia Lindberg on Patreon!
Become a patron at Patreon!