"Gylsinga"

Ni som varit i Gylsboda det senaste året har kanske sett att det poppat upp varelser på oväntade platser bland skrotstenshögarna. Nu finns deras historia att läsa i Sliperiet. Pierre Nilsson är upphovsman till det hela.

Dagens trevliga sällskap kom i buss. Vi tog en liten promenad efter besöket i Sliperiet.

Ikväll var det möte. Flera goda idéer ventilerades. En tanke som kom upp var att vi skall bli bättre på att involvera de av alla våra fina medlemmar & följare som skulle vilja vara med & hjälpa till på olika sätt. Vi diskuterar tex att bygga en boule bana. Där kommer det att behövas lite folk vid iordningställandet. Vi behöver ta ett ryck ute på grusplanen & jaga ogräs. Det var bara lite av vad vi funderade på. Det kommer utskick framöver från vår kassör till de medlemmar som lämnat sin mailadress, men vi kan redan nu slänga ut en blänkare att den som är sugen gärna får vara med & fixa & dona hos oss. Men bli nu inte förskräckta. Det är inget tvång för någon. Den som tycker det är kul att vara med & hjälpa till är välkommen. Den som enbart vill vara med & stötta genom att vara medlem är lika uppskattad, så klart. Tack!
59685730_2444100245813364_5296113796056612864_n
 

Liked it? Take a second to support Pia Lindberg on Patreon!
Become a patron at Patreon!