8 mars, internationella Kvinnodagen.

Internationella Kvinnodagen. En dag att sätta lampan på jämställdhetsarbete. Inom många områden finns det väldigt mycket kvar att göra. Även om det ser olika ut i olika länder finns det alltid frågor att arbeta med. Även inom den kulturella sektorn är klyftorna stora. Vi passar på att slå ett slag för en kommande vernissage, där tre olika kvinnliga konstnärer kommer att visa verk i olika tekniker.

På en av EU:s officiella sidor finns följande att läsa:

Ojämlikhet mellan könen i de kulturella och kreativa sektorerna: Nästan alla kulturella och kreativa sektorer tampas ännu med intersektionella könsklyftor, där personer utsätts för diskriminering på grund av kön eller andra personliga egenskaper och identiteter. Tillgängliga data visar att kvinnliga konstnärer och kulturarbetare i hela EU vanligtvis har mindre tillgång till resurser för skapande och produktion, får mycket mindre betalt än män och är underrepresenterade i såväl ledarskapspositioner och andra beslutsfattande ställningar som på konstmarknaden. Kvinnor utsätts ofta för sexism, könsstereotyper och sexuella trakasserier.

Vi behöver vara medvetna om att det fortfarande finns mycket att arbeta med i dessa frågor. Samtidigt är det glädjande med varje framsteg som görs. Och än mer förfärligt med länder där det tvärt om syns en utveckling åt fel håll. Logiskt sett borde ju detta vara frågor som vi kommit förbi för länge sedan. Men som i så många andra frågor tycks mänskligheten ha svårt med prioriteringarna.

Innan vernissagen den 25 maj kommer mycket att hända här. Vi har fått programfoldern för jubileumsåret 2024 kring Harry Martinson och där kan vi bl a läsa om konststudenternas vernissage här den 3 maj. Här har konststudenterna arbetat under lång tid med projektet, det blir mycket intressant att se alla deras tolkningar.

Men först, påskens utställning. Ännu en upplevelse ni inte vill missa.

Tack igen alla härliga besökare som kommer förbi. Här finns mycket att se, även mellan de större utställningarna.

Liked it? Take a second to support Pia Lindberg on Patreon!
Become a patron at Patreon!
Kommentarer inaktiverade för 8 mars, internationella Kvinnodagen.