Årsmöteskallelse Sliperiet Gylsboda

Som vi funderat & diskuterat fram och tillbaka om hur vi skall göra med årsmöte i pandemitider. Vi har försökt tänja på tiden i hopp om ändring i läget, men nu kan vi inte tänja längre. Vi måste nu spika datum och hålla årsmötet enl stadgarna, så vi kan fortsätta verksamheten med gällande ansvarsfrihet osv. Vi har landat i att vi bjuder in till årsmöte tisdagen den 20 april:

Dagordning Årsmöte Sliperiet Gylsboda 

20 april kl 18.30 i Sliperiet Gylsboda

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare 
 2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare 
 3. Fastställande av dagordning
 4. Fastställande av röstlängd 
 5. Årsmötets behöriga utlysande 
 6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 
 7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning 
 8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
 9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 
 10. Val av ordförande 
 11. Val av kassör 
 12. Val av övriga ledamöter 
 13. Val av suppleanter 
 14. Val av revisorer 
 15. Val av valberedning 
 16. Mötet avslutas.

Så gör vi såhär att vi ber er anmäla er senast tisd 6 april, så vi vet hur många vi blir. Har vi då fler än 8 anmälda får vi arrangera ett digitalt årsmöte. I annat fall blir det ett fysiskt möte i Sliperiet. Besked meddelas de anmälda efter anmälningstidens utgång. Då skickas länkar ut om det blir ett digitalt möte. Vänligen anmäl till medlem@sliperietgylsboda.se Tack!

Den fina revistionberättelsen har vi inte digitalt än, därav ligger den inte med här än.

Verksamhetsberättelse 2020 för föreningen Sliperiet Gylsboda

Vi har under 2020 fortsatt arbetet med att rusta upp byggnaden. 

Styrelsens sammansättning: Ordf Pia Lindberg, sekreterare Gabriella Ignell, kassör Lotta Larsson. Ledamöter: Göran Bengtsson och Martin Reinicke. Suppleanter: David Szemenkár och Mette Aarre. 

Revisor: Lars-Inge Nilsson

Hemsidan & Facebooksidan uppdateras flera gånger i veckan.

Styrelsen har haft löpande möten för planering av verksamheten och diskussioner kring den fortsatta uppbyggnaden. Årsmötet gick av stapeln den 3 mars i Sliperiet. 

Visningar för besökande grupper har genomförts under året. Spontanbesökare har vi också många, men när nu Covid-19 lade sitt täcke över all verksamhet har det märkts tydligt hos oss.

Vi har fortsatt med att bygga ut kontaktnätet och varit inbjudna till olika sammankomster för att prata nätverk och samverkan. Vi riktar oss även över kommungränserna mot Kronoberg, Östra Göinge och Olofström för samverkan. Föreningen Norden har besökt oss, flera geologisällskap och professorer visar stort intresse för mineral- och fossilsamlingen. Ett antal grupper ”Mervetare” var bokade för besök- besök som alla ställdes in. Det samma gäller alla pensionärsföreingar, turistbussar mm som bokat guidade besök, många med fika/frukost bokade.

Utomhus arbetar Bodo Langner vidare med den japanska trädgården, dock har även detta arbete hämmats av den pågående pandemin. Hiroshi Koyamas ”Svart Knapp” står som det vackraste smycke vid entrén till Sliperiet har fått sällskap av den tillhörande skulpturen X-door av samma konstnär. 

Under Januari startade renoveringen av keramikverkstaden på allvar. Samma månad levererades de nya vitvarorna och inredningen till köket.

Under tre sommarveckor hade vi hjälp av två feriearbetare, som egentligen var placerade inom äldreomsorgen. Med anledning av smittrisken erbjöds istället föreningar möjligheten till hjälp av feriearbetarna. Mycket lyckat, vi arbetade tillsammans bl a med ogräsrensning och byggnation av ett litet redskapsskjul från start till mål. Vi flyttade även den utställningsplats som föreningen förfogar över i Bergmanshuset där LGIF har sin loppisbutik, till en väldigt bra yta precis vid entrén. Samtidigt etablerade vi samarbete med LGIF´s loppis inför ett upcyclingevent under sommaren. Konstnärer bjöds in att handla i butiken och göra om sakerna till något nytt de sedan ställde ut i Sliperiet. En av sommarjobbarna deltog också i eventet, hon har även fortsatt komma och arbeta med sitt skapande hos oss.

Några av årets större händelser har varit:

Den 7 mars var det vernissage för Johan Schmitz fotoutställning. En uppskattad och välbesökt vernissage med vackra naturmotiv.

Den 17 mars skulle vi haft föreläsning av Sanna Alvmark, professor i planetär geologi. Tyvärr satte pandemin stopp för genomförandet och den efterlängtade och fullbokade föreläsningen fick ställas in.

10-13 april I år hade Sliperiet stora planer för sin andra påskutställning som skulle ingå i Humleslingans Konstnärsgilles konstrunda. I år hade vi även bjudit in många lokala aktörer som skulle ingå i en ny trevlig Göingerunda på påsken. Vi hade bokat artister för ett speciellt barnevenemang för de yngsta. Som så mycket annat detta år fick vi lägga även detta evenemang till de inställda pg a av den pågående pandemin.

15 april var Pia inbjuden att hålla en föreläsning om Diabasen genom tiderna på Hässleholms kulturhus. Ett tillfälle att prata om Gylsboda och Sliperiet för en bred publik. Tyvärr ställdes även detta in med hänsyn till risken för smittspridning.

9 maj var det dags för nästa vernissage- som tyvärr gick samma öde till mötes som så mycket annat detta märkliga år. Inställt. Här ingick vi samtidigt i ”Mitt Europa” och tillfället var Sliperiets tvåårsjubileum. Flera stora grupper var bokade för besök vid dagen som skulle vara vernissage för Justas Mickevizius och Hiroshi Koyama. De båda stenskulptörerna skulle i samband med utställningen hålla kurser för deltagare som skulle få skulptera i Diabas. Detta blev inte möjligt, konstnärerna kunde inte resa ut från Litauen och Japan där de befann sig. 

Den 13 juni gästades Sliperiet av en Argentinsk kock som gjorde en tillfällig pop-up servering med vegansk 7-rätters meny. Begränsat antal besökare och långt mellan borden gjorde att detta kunde genomföras. 

Den 18 juni fortsatte vi vår påbörjade tradition med att bjuda personalen från stenbrottet och krossen på midsommarlunch. På kvällen samma dag höll florist Martin Reinicke en midsommarkransbindningskurs. Vädret medgav att det blev en utomhusaktivitet som gick bra att genomföra. 

22-28 juni skulle vi deltagit i Nässelfrossan med utställningar, rundvandringar och runristning. Hela Nässelfrossaevenemanget ställdes in. 

4 juli användes Sliperiet för den årliga byafesten i Gylsboda, ett steg i att låta invånarna få glädje av byggnaden & verksamheten & ett litet tack för att de står ut med trafiksituationen som uppstår med stora mängder besökare vid våra evenemang. Här användes uteköket för en Argentinsk Barbeque. 

Gylsbodafestivalen skulle hållits den 1 augusti. Det var en sorg att behöva ställa in evenemanget.

1-2 aug tvådagarsvernissage av upcyklingeventet. Ett tjugotal konstnärer deltog i utställningen. Musikalartist Daniel Wegge uppträdde från scenen båda dagarna. Coronaanpassat evenemang med uteservering, musik utomhus och coronabiljetter för att komma in på området. Tipspromenad för de som fick vänta på att komma in.

2 aug var också Hembygdsgårdensdag. Då kom den stora utnämningen där vi utsågs till ÅRETS HEMBYGDSFÖRENING I SVERIGE år 2020! 

Ordf från både Sveriges Hembygdsförbund och Skånes Hembygdsförbund kom för att dela ut det ärofyllda priset och fira med oss. Priset medförde också en prissumma på 10 000 kr och gratulationer strömmade in. Media uppmärksammade stort i både tidningar, radio och senare även TV.

13 aug kom TV teamet från SVT´s Kulturprogram ”Sverige!” med journalist Tina Tunander i täten och spelade in till ett inslag i programmet. En vacker dag där Gylsboda visade sitt bästa jag!

För att spegla hur mycket vi tappat i bokningar under året tar vi dagen den 26 augusti som ett exempel. Då hade vi en bokning från Växjö med 50 pers som bokat frukost & guidning kl 09-12. Samma dag hade vi en bokning från Torhamn med 50 pers som bokar em fika och guidning. På kvällen en bokning från Osby med 30-40 pers som skulle ha mat. Och covid-19 snuvade oss på alltihopa.

29 aug medverkar vi i SVT´s kulturprogram ”Sverige!”. Det blev ett riktigt trevligt reportage som visade på Sliperiets ambitioner och områdets potential. 

Rikstäckande TV visade sig ha enormt genomslag. Genast upptäckte besökare från bl a Stockholm & Göteborg oss som besöksmål. Vi fick även besök från tex grundarna av ishotellet i Jukkasjärvi. 

13 sept Geologins dag och kulturarvsdagen. Föreläsning med professor Ulf Söderlund som berättade om att lägga pussel med kontinentalplattor- med hjälp av Diabasgångar! Trevligt och välbesökt. Föreläsningen skulle varit med Sanna Alwmark, men med kort varsel- dagen innan- fick vi besked att hon var snuvig och tvingades ställa in. Lyckligtvis kunde professor Söderlund ställa upp med så kort varsel.

2 okt höll Allt Möjligt Verkstaden sin personaldag hos oss. En heldag med enkel lunch, guidning och tid för deras utvecklingsmöte. 

11 okt vernissage med Peter Arnessons målningar. Coronaanpassad vernissage med fika och musikunderhållning för begränsat antal personer. 

31 okt blombindningskurs med florist Martin Reinicke, binda höstbuketter. Begränsat antal deltagare. 

6 nov avslutades Arnessons utställning under kontrollerade former med fika, besökare och musik. En uppskattad utställning där många målningar såldes. Här var fortfarande rådande restriktioner max 50 pers, men för att vara säkra sänkte vi till max 30 pers åt gången.

7 nov kom Micke Johansson och Karoon Khosravi för att sätta sin glasutställning. Samma dag kom skulptör Roland från Ungern för att arbeta med sina stenar i Sliperiet under en månad. 

8 nov vernissage, även denna med max 30 besökare åt gången. Grillen i uteköket värmde de som fick vänta utanför. Glasutställningen står året ut och efter bara ett par veckor fick Micke komma och fylla på med nya glasskulpturer! 

10 nov var Pia inbjuden till Landshövdingens Residens på afternoon tea, som uppskattning för bl a utmärkelsen som föreningen fått. Detta har blivit framskjutet. 

28 nov skulle det varit adventskransbindning, men nu är rekommendationerna nere på max 8 pers och att vi skall träffa helst bara den närmaste familjen, så det var inte genomförbart.

8 dec var Pia inbjuden till Rotary i Karlshamn för att prata om Sliperiet Gylsboda. Inställt. 

Något Event i Advent kunde det inte heller bli i år, där vi skulle haft ett antal konsthantverkare och konstnärer och bjuda in till julmys i Sliperiet Underhållning och fikaservering med hembakat skulle satt pricken över i:et för julstämningen under helgerna 2:a, 3:e och 4:e advent.

Några gemensamma arbetsdagar har hållits, i övrigt har arbete genomförts löpande av enskilda medlemmar. Onsdagarna har blivit stående arbetsdagar i smedjan.

Arbete med att söka finansiering, kontakter med aktörer som är intresserade av verksamheten har vi fortsatt att arbetat med.

Osby Kommun har beviljat bidrag till installation av fiber, här väntar vi fortfarande på IP Only för genomförande. Privata bidrag och initiativ har hjälpt till med insamling bl a till köket. Med material och utomhusarbete har Björklunds Grus, Scandinavian Stone och MN Entreprenad varit stora sponsorer. Vi har beviljats krisstöd från Statens Kulturråd för vissa inställda evenemang. 

Året avslutas med att vi fått prel besked om bidrag från svenskt Friluftsliv till ett omfattande arbete med månadsvis evenemang kring Friluftslivets år 2021. Föreningen har 46 medlemmar.

Verksamhetsplan 2021 – 

Sliperiet Gylsboda

Kommentar till planen: Vi planerar för genomförande, följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör nödvändiga anpassningar löpande. 

28Januari Kl 18.00
Invigning av friluftslivets år – Midvinterkväll vid Sliperiet i Gylsboda – uppstart
18Februari Kl 18.00-19.00
Inspiratör friluftsliv – Välkommen alla nya – om osvenskt friluftsliv och svenskt friluftsliv Det gröna finrummet – ev föreläsare från Malmö University
Fika ute vid Sliperiet + ev barnaktivitet  – Målgrupp, alla intresserade (ändrat till digitalt, övr inställt)
27Mars Kl 11-00-14.00
Friluftskompis
Natur och kulturvandring i Gylsboda – Tipsrunda med start vid Sliperiet – tema allemansrätten, natur, kultur – Sliperiet arrangerar, ev tillsammans med Friluftsfrämjandet 
Målgrupp alla intresserade, alla åldrar + nya svenskar, ta med en kompis som inte gått tipsrunda tidigare Våffelservering.
UTSTÄLLARE MARS PIERRE NILSSON (ev popupservering, musikevenemang) Vernissage 6 mars
23April Kl 10.00-13.00
Hela Sveriges friluftsdag, naturvägledare Josefine Gustafsson om friluftsliv i Nordöstra Skåne + friluftsamordnare Malin Länsstyrelsen Skåne, Sliperiet
Målgrupp – Vi bjuder in Osby kommun, Älmhults kommun, Östra Göinge och Olofströms kommun 
2-5 APRIL PÅSKRUNDA (inställt)
23April Kl 18.30-19.30 
Skyddad natur nära Gylsboda – ( bjuda in bl a Agne Andersson kommunekolog Osby för att berätta)  Målgrupp Alla intresserade
Juni
11-Äta ute vid stenbrottet – Workshop om utemat 
13Målgrupp familjer
Sova ute – Vi bygger ett vindskydd/bastu – lokala förmågor samt ev Friluftsfrämjandet 
Målgrupp Unga
UTSTÄLLARE MAJ-JUNI DITTE NORFALK & CHRISTER BORDING Vernissage 1 maj UTSTÄLLARE JULI TAIWAN MÖTER SVERIGE (silversmed, ev tavlor) Inställt
7-8Augusti
Gylsboda Festival med Invigning!Jag har aldrig provat på hantverk ute – vid Sliperiet – Binda buketter med Martin känd florist från Köpenhamn, hugg i sten – Sliperiet Mats och Pia, Justas Målgrupp Alla inklusive konstnärer och musikerUTSTÄLLARE AUGUSTI-SEPTEMBER HIROSHI & JUSTAS (inkl bildhuggarkurs)
September
11Geologins dag Kl 11.00-16.00Boksläpp författare Karin Linderoth och professor Ulf Södelund (boksläpp framflyttat, ersätts av utställning & info)
14Gilla friluftslivet – skolbarn åk 4-6 cyklar till Gylsboda och vidare, samling Sliperiet med cykelguide  Kl 9.00-12.30 inkl lunch ute
14Oktober Kl 14.00-16.00
Lära ute vid Sliperiet och gamla stenbrottet –bl a naturvägledare Josefine Gustafsson håller kort kurs i utomhuspedagogik
Målgrupp: lärare och studiecirkelledare från Osby kommun 
OKTOBER AMATÖRKONSTUTSTÄLLNING
20November Kl 14.00-17.00
Må bra ute – tysta platser – var finns dom – skogsbad vid gamla stenbrottet – Naturvägledare Karin Bengtsson Målgrupp: personer med psykisk ohälsa och andra intresserade
21November (December) Kl 12.30-15.00
Dialog friluftsliv – lunch med politiker och tjänstemän som bjuds på utedag med Sliperiet i Gylsboda. Ev berättar Kettil om Osbys lndsbygdsstrategi.
Utemat från lokala företag
Målgrupp: Alla intresserade är inbjudna att delta
NOVEMBER-DECEMBER EV JULEVENEMANG
Liked it? Take a second to support Pia Lindberg on Patreon!
Become a patron at Patreon!
Kommentarer inaktiverade för Årsmöteskallelse Sliperiet Gylsboda