”Det gröna finrummet”

Friluftslivets år är officiellt invigt. Vi har en plan som löper över hela året för vårt deltagande. Genomförandet anpassas efter hand som vi vet rådande restriktioner vid resp tillfälle. Den planerade föreläsningen i Sliperiet med Ebba Lisberg Jensen kommer att genomföras i digital form istället.

Utomhusaktiviteter planeras. Här är det Mats & Martin som diskuterar var en eventuell liten byggnad skulle smälta in bra i naturen.

I morgon kommer Josefine Gustafsson som är specialiserad på friluftsliv för att diskutera vidare kring årets aktiviteter och vi får besök av en journalist som intresserar sig för projektet, det tackar vi för.

Åter till den planerade föreläsningen som alltså blir i form av ett digitalt samtal med Ebba som skrivit boken:

”Det gröna finrummet”

tillsammans med Pernilla Ouis.

Etnicitet, friluftsliv och naturumgängets urbanisering 

Använder sig invandrare av naturen på ett annat sätt än infödda medborgare? Och finns det något visst sätt att använda natur och friluftsliv som är bättre än något annat? Författarna diskuterar även språkets och de enskilda ordens och begreppens betydelse i natur- och friluftssammanhang. De anlägger såväl genusperspektiv som ett kulturellt perspektiv och frågar sig vad kulturell och biologisk mångfald betyder i relation till migration. De diskuterar vidare svenskarnas uppfattning om en svensk natursyn som gör naturen till något av ett finrum.
Det gröna finrummet är en överraskande och ögonöppnande läsning där man får problemställningar till livs som man aldrig tidigare tänkt på.”

Både Ebba Lisberg Jensen och Pernilla Ouis är bosatta i Malmö och arbetar vid Malmö Högskola. De har tidigare deltagit i ett flertal bokantologier inom miljö- och friluftsliv.

Var med vid ett digitalt livesamtal där du kan ställa frågor och reflektera,

den 18 februari kl 19:00 – 19:30.

På sidan luftenarfri.nu läggs friluftsaktivteterna ut efter hand.

Idag har vi haft besök av Christer Bording, alltid lika trevligt.

Ikväll fortsätter pappersexercisen, sen en stunds vila innan morgondagens intressanta möten.

Liked it? Take a second to support Pia Lindberg on Patreon!
Kommentarer inaktiverade för ”Det gröna finrummet”