Projektrevision

Vi är ett av de trettio projekt i hela landet som slumpvis valts ut för revision hos Jordbruksverket, för kontroll av att vi levt upp till vad vi sagt när vi sökte Leaderbidrag i början på projektet. Vi visade runt kontrollanten både ute & inne och berättade om Sliperiet och om historian bakom brytningen osv.

Vi fick inga anmärkningar och den trevlige kontrollanten fick med sig vår broschyr och tips om att komma tillbaka med familjen.

En liten kurs i Boalt med bästa instruktören Christer Bording har vi också haft idag. Ytterligare en väldigt fin modell ur hans sortiment som han visar hur han gör.

Minns ni min drejade doughnut? Nu är den glaserad. Som vi ser fram emot när vi kan bränna & glasera & dona i Sliepriet! Foten till just denna skall i alla fall vara i sten, så den kommer att bli till i Sliperiet.

Liked it? Take a second to support Pia Lindberg on Patreon!
Kommentarer inaktiverade för Projektrevision