TACKSAMHET måste bli ordet för dagen.

Det är rörande med alla fina besökare som kommer till oss i Sliperiet och som kommenterar känslan, den goda stämningen, förstår ”grejen” med det vi håller på att bygga upp och som känner glädje och delaktighet i det hela. Tack!!

Denna veckan har vi haft många besökare som kommit för att titta i Sliperiet. Några har varit aktiva konstnärer som vill komma för att jobba med sitt skapande hos oss. Fantastiskt roligt! Vi får samtal från människor som vill vara med och renovera vidare och som vill hjälpa till på olika sätt. Nya samverkansmöjligheter öppnar sig och nya kontakter knyts. Det värmer innerligt med detta engagemang!

Alla fina kommentarer i gästboken och i mail och meddelanden gör oss också väldigt glada och gör det lätt för oss jobba vidare. Flera namn har kommit till som vill vara med i ”gräsrotsinsamlingen”, vi tackar & bugar. Det kommer att bli en ytterligare namnskylt framöver. Fina brev och tackkort på posten får hjärtat att nästan svämma över. Tack!!!

En besökare hade med sig ett stycke Gylsbodahistoria:37516351_2307668942582892_1801313411405971456_n

Man kunde alltså under början på 1900talet köpa sig en gångbiljett för att få lov att gå på järnvägen mellan Gylsboda & Lönsboda. För 2 kr fick upp till 5 pers gå under ett år. Fascinerande, eller hur?!

Liked it? Take a second to support Pia Lindberg on Patreon!
Become a patron at Patreon!
Kommentarer inaktiverade för TACKSAMHET måste bli ordet för dagen.