Full aktivitet i tomteverkstaden.

Det snickras & byggs i tomteverkstaden. Sliperiets egen hustomte Slipis håller sig undan, lugnast så tycker han när far & son Näslund är i farten. Det är bord till julevenemanget som är under uppbyggnad. Vi får tillfälligt bygga över pulpeterna till mineralsamlingen för att skapa utrymme för utställarna.

De skall bygga lister runt vindsluckan också för bättre tätning, så inte värmen försvinner upp den vägen.

Tomteverkstaden är igång även i köket. För den som föredrar fralla till fikat så kommer det också att finnas vid julevenemanget. Nu börjar frysarna bli välfyllda.

Ja, det är tomteverkstad i stenverkstaden också. Bordinghyllorna skall fyllas,

beställningar skall levereras,

och tro det eller ej, men detta med dokumentationen, jo då, det arbetet fortsätter. Och fortsätter. Och fortsätter. Alltid intressant att lära mer.

Liked it? Take a second to support Pia Lindberg on Patreon!
Become a patron at Patreon!
Kommentarer inaktiverade för Full aktivitet i tomteverkstaden.