Välkomna på Årsmöte 2019 och årets medlemsavgift

Idag har Mats & Göran varit i Lund och hämtat hyllsystem och skrivbord som Anette ordnat till oss. De kom tillbaka med andra förnödenheter också som Anette sponsrar med, som kaffe & hushållspapper. Stort tack!

Själv är jag krasslig & bad Mats fotografera under dagen i Lund. Det hade han naturligtvis glömt. Det var mycket grejer, men det var lite mörkt när de kom tillbaka & vi bar in så det blev inga bra bilder idag. När vi monterar upp det hela får vi återkomma till detta. Det kommer att bli Så Mycket Bättre!!

50644922_1985152738248896_973928991654150144_n

Nedan följer dokument till årsmötet. Medlemmar hälsas välkomna till Sliperiet Gylsboda den 12 mars kl 19.00. Skriv gärna en rad till medlem@sliperietgylsboda.se så vi vet ungefär hur många vi skall förbereda fika till. Tack!

Medlemsavgiften om 200 kr betalas till föreningens Bg nr 344-1912 alt Swish 1235763867 TACK för ert stöd! Det kommer till stor nytta i arbetet med föreningen.

Verksamhetsberättelse 2018 för föreningen Sliperiet Gylsboda

Vi har under 2018 fortsatt arbetet med att rusta upp byggnaden. Styrelsens sammansättning: Ordf Pia Lindberg, sekreterare David Szemenkár, kassör Ann Sjöstedt. Ledamöter: Gabriella Ignell och Urban Ignell. Suppleanter: Rebecka Szemenkár och Mette Aarre. Revisor: Lars-Inge Nilsson

Hemsidan, Facebooksidan och appen uppdateras närmast dagligen. Styrelsen har haft 5 protokollförda möten under året. Visningar för besökande grupper har genomförts under året. Ett stort antal spontanbesökare har vi också haft. Den 12 maj invigde vi Sliperiet Gylsboda med en utställning av Eva Martinson. Invigningen var mycket lyckad och besöktes av uppskattningsvis 600 personer. Invigningstalare var kommunalråd Marika Bjerstedt Hansson. Helgen före invigningen tjuvstartade vi med att Harry Martinsonsällskapet höll sin årliga sammankomst hos oss. Ett 50tal av sällskapets medlemmar kom från hela landet och Eva Martinson presenterade sin utställning.

Gylsbodafestivalen som hölls den 4 augusti drog många besökare från både närområdet och mera långväga besökare. Uppskattningsvis ca 2000 besökare under dagen.

Föreningen arrangerade Event i Advent, där vi höll öppet under nio dagar med början andra helgen i advent. Evenemanget var välbesökt, uppskattningsvis 1000 besökare totalt.

Den stora samlingen fossiler och mineraler har flyttats på plats och håller på att ställas iordning för invigning. Några gemensamma arbetsdagar har hållits, i övrigt har arbete genomförts löpande av enskilda medlemmar. Vi har fortsatt arbetet med att färdigställa det stora skeppet tillsammans med entreprenörer som gjort de mer avancerade ingreppen.

Arbete med att söka finansiering, kontakter med aktörer som är intresserade av verksamheten har vi fortsatt att arbetat med. En gruppresa med Sydresor som sammanhållande aktör har tagits fram och broschyrer går ut för marknadsföring i Tyskland, Danmark och Sverige.

Bidragen från Leader Skånes Ess, Länsstyrelsen, Osby Kommun, Sparbanksstiftelsen samt gräsrotsinsamlingen har använts för installation av värme, vatten, el, avlopp samt renoveringsarbete. Ett nytt bidrag från Sparbanken används nu för bl a vattenfilter. Artiklar i Norra Skåne, Kristianstadsbladet, Allt Om Osby mm har berättat om föreningens arbete.

Föreningen har 55 medlemmar.

Verksamhetsplan 2019 för föreningen Sliperiet Gylsboda

Under 2019 fortsätter uppbyggnaden av verksamheten och renoveringen av byggnaden. Vi fortsätter att färdigställa visningshallen med sin historiehörna, mineral- och fossilutställning och utställningsdel. Köket skall färdigställas och verkstäderna för keramik och silversmide skall förses med värme och renoverade golv.

Något av vad året kommer att innehålla är invigning av mineral- och fossilsamlingen den 9 mars, påskutställning 19-22 april, vernissage med ny utställare den 12 maj, Gylsbodafestival 3 augusti, Event i Advent i december.

Workshops med bl a runristning för såväl barn som vuxna kommer att arrangeras med Rudolf Germeroth som instruktör. Bokade grupper med besökare tas emot för guidning och samarbetet med gruppresor via Sydresor startas upp.

Dagordning Årsmöte Sliperiet Gylsboda 12 mars kl 19.00 i Sliperiet Gylsboda

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare

2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

3. Fastställande av dagordning

4. Fastställande av röstlängd

5. Årsmötets behöriga utlysande

6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

10. Val av ordförande

11. Val av kassör

12. Val av övriga ledamöter

13. Val av suppleanter

14. Val av revisorer

15. Val av valberedning

Mötet avslutas

Liked it? Take a second to support Pia Lindberg on Patreon!
Become a patron at Patreon!
Kommentarer inaktiverade för Välkomna på Årsmöte 2019 och årets medlemsavgift