Vår behandling av dina personuppgifter

De uppgifter vi behandlar omfattar bland annat namn, adress, epostadress och telefonnummer. Om du har ansökt om medlemskap sparar vi detta. Vi behandlar uppgifterna för att kunna fullfölja de åtaganden som är kopplade till ditt månadsgivande.

I övrigt använder vi dina uppgifter endast för ändamål som rör Sliperiet Gylsbodas egen verksamhet och insamling. Vi lämnar inte ut uppgifterna till någon tredje part. Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att vi behandlar dem på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed, att vi behandlar dem för uttryckligt angivna och berättigade ändamål och att vi behandlar dem endast under så lång tid som är nödvändigt för dessa ändamål.

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka uppgifter vi har sparade om dig. Du har också rätt att få eventuella felaktiga uppgifter rättade eller raderade. För mer information om detta, kontakta oss på medlem@sliperietgylsboda.se.