Nya om

”Sliperiet” var den dagliga beteckningen på denna byggnad som uppfördes under tidigt 1900-tal. Huset användes först som lokal för ett finstenshuggeri. Här höggs de stora blocken itu till användbara bruksstenar, till exempel gravvårdar. Efterhand upphörde denna verksamhet. Eftersom liknande förädling av stenen förekom på fler platser var det inte lönsamt längre. Byggnaden användes sedan enbart som verkstad och smedja. Under 1900-talets senare hälft avtog behovet av verkstad på plats i Gylsboda, och byggnaden övergick till att vara kallförråd. 

Det hela började med samtal grannar i mellan, att något skulle göras åt den gamla byggnaden. Under de senaste åren som gått hade byggnaden stått och blivit allt mer förfallen. Den djupa konstnärliga och hantverkstraditionen som länge spirat i Gylsboda, kunde ju få ordentligt ny fart genom att en ny mötesplats kunde få växa fram. Kontakter togs då med Leader Skånes Ess om att få fram medel för att kunna genomföra en renovering av byggnaden, och en plan togs fram.

Från och med 1 juli 2016 tog föreningen Sliperiet Gylsboda för lokalen, i ett hyresavtal med Swimpex Granite. Som ideell förening vill vi utveckla och skapa möjligheter för konstnärer att verka och kunna visa sin konst. Vi vill skapa ett levande kulturcenter. Foton kommer att visa gamla tiders diabasbrytning och gamla verktyg kommer att visas.  Samtidigt kommer aktiva konstnärer på plats att visa sitt hantverk. Konst i olika uttrycksformer, konsthantverk och mathantverk skall erbjuda besökaren en intressant helhetsupplevelse.