Från Skånes Hembygdsförbunds sida. Vi tackar innerligt. Sist nytt för dagen.

Utmärkelsen Årets hembygdsförening
Skånes hembygdsförbund har valt att nominera Föreningen Sliperiet Gylsboda till Sveriges hembygdsförbunds utmärkelse Årets hembygdsförening.Gylsboda är en by i Osby kommun som präglats av stenindustrin. Bland de många spåren av stenindustrin i bygden är ett stensliperi som tack vare eldsjälarna i föreningen Sliperiet Gylsboda har fått ett nytt liv som kulturcentrum. Lokalen hade länge varit kallförråd för stenindustrin när föreningen tog över. Nu finns det kafé, guidade vandringar och arbetsytor för bl.a. keramik, silversmide och installationskonst i byggnaden.
I arbetet med att utveckla platsen har föreningen tagit stor hänsyn till bevarandet av det industriella kulturarvet samt väl integrerat den kringliggande naturen och stenbrottsmiljön.Arbetet har präglats av bred samverkan med ett genomtänkt koncept och en öppenhet för alla. Insatserna har finansierat med Leadermedel, bidrag från Osby Kommun, Länsstyrelsen, Sparbanksstiftelsen och en gräsrotsinsamling.Det är ett stort nöje för oss att uppmärksamma detta stora arbete genom nomineringen av Föreningen Sliperiet Gylsboda till utmärkelsen Årets hembygdsförening!
Huvudentré före
Huvudentré efter
Interiör före
Interiör efter

Föreningen Sliperiet Gylsboda nomineras till Årets hembygdsförbund med följande nominering: 
 

Föreningen ”Sliperiet Gylsboda”, som har varit medlem i Skånes och Sveriges hembygdsförbund sedan 2016, har ett mycket genomtänkt koncept, där man tillgodoser industriellt kulturarv, kulturturism och öppenhet för alla. Samhället historia, landskapets utveckling och förutsättningar samt kringliggande samarbetspartners finns med i det totala konceptet, vilket ytterligare stärker föreningens insatser. Man har också på ett förtjänstfullt sätt integrerat den kringliggande naturen i stenbrottsmiljö med den industriella verksamheten som en gång var. På de guidade vandringarna ges en mycket god inblick i hur landskapet har påverkats av stenbrytningen.

Verksamheterna är omfattande och såväl lokala hantverkare och kulturintresserade som nyanlända och utländska hantverkare och kulturellt intresserade avlöser varandra i detta natur- och kulturcentrum. Nyanlända, som har varit hantverkare sina hemländer, arbetar ibland i sliperiet och det medför att dels får man ett kulturutbyte och dels lär de nyanlända sig mer om svenska språket och vad verktygen heter på svenska. Utländska konstnärer har bjudits in för verksamhet, vilket har blivit en styrka för bygden.

Skånes hembygdsförbund nominerar alltså med stort nöje Sliperiet Gylsboda som ”Årets hembygdsförening” värdig att delta i det nationella spelet.

Lund den 14 mars 2020

”Årets hembygdsförening ska uppmärksammas i Bygd och Natur och på SHF:s hemsida. Pressmeddelande skapar uppmärksamhet i media. Representanter bjuds in till prisceremonin i samband med riksstämman. Den positiva uppmärksamheten ska vara den främsta belöningen, något som kan bidra till att stärka föreningens inflytande i kommunen.”

Vill också tacka alla som svarade på frågan ang halsbandet häromdagen. Jätteintressant att höra era olika tankar, och fint av er att ta er tid att svara. Tack.

Dagens väder lockade till utomhusarbete. Skissade en bild där ni gärna får läsa in vad den betyder för er.

Såhär ser det ut när jag graverat in bilden på polerad Diabas.

Idén kom när jag arbetat med beställningar där kunden hade egna stenar med som jag polerat och graverat in text på.

Bilden av kvinnan, urmodern, livets träd känns aktuell i dessa tider. Hon vill bringa hopp.

Liked it? Take a second to support Pia Lindberg on Patreon!
Kommentarer inaktiverade för Från Skånes Hembygdsförbunds sida. Vi tackar innerligt. Sist nytt för dagen.