God Jul!

En riktigt God Jul önskar vi från Sliperiet Gylsboda till er alla!

Liked it? Take a second to support Pia Lindberg on Patreon!