Städat, målat & murat..

Nu är det riktigt upprensat i det lilla elrummet. Här har Göran verkligen varit i städtagen.IMG_9078Inne i den blivande konsthallen har Pia fortsatt måla & Mats har murat. Nu är det spännande att vänta & se hur det ser ut när allt torkat & förhoppningsvis blir vitt.IMG_9083

Liked it? Take a second to support Pia Lindberg on Patreon!

En kommentar